Přihlaste se do Rekvalifikačního vzdělávacího kurzu Management

23. 5. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti za finanční podpory Sociálního bankovnictví České spořitelny, a.s., pořádá formou 120hodinového vzdělávacího kurzu Rekvalifikační vzdělávací program MANAGEMENT. Probíhat bude od 21. 8. do 18. 12. 2017 v sídle NROS v Praze 5 za sníženou cenu 5 000 korun.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod čj. MSMT-1462/2017-1/17 a je určen především pro zájemce z neziskových organizací, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti řízení organizace a naučí se:

 • nastavit systém řízení v organizaci tak, aby prosperovala,
 • pracovat se zdroji v organizaci a využívat je pro naplňování jejího poslání,
 • pracovat se základními nástroji řízení lidských zdrojů u jednotlivého pracovníka i týmu,
 • orientovat se v základních oborech práva soukromého a veřejného s ohledem na potřeby manažerské praxe,
 • porozumět principům, na nichž stojí zdravé finanční řízení organizace,
 • porozumět právní úpravě organizace s ohledem na její účetní a daňové povinnosti,
 • porozumět základním termínům a nástrojům firemního a individuálního dárcovství,
 • porozumět základním pojmům z oblasti projektového managementu,
 • zpracovat základní kapitoly projektu – popis aktivit, harmonogram, personální obsazení, rozpočet projektu,
 • využívat efektivně prezentační software a vytvářet působivé prezentace pro potřeby PR,
 • porozumět základním termínům a nástrojům marketingu, připravit strategii v této oblasti,
 • rozlišit specifika jednotlivých komunikačních nástrojů, sestavit vhodný komunikační mix.

Semináře budou probíhat v rozsahu osmi vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina=45 minut), účast na závěrečných zkouškách předpokládá splnění nejméně 80% docházky.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. Pro udělení osvědčení o akreditaci je nutné absolvovat vzdělávací program celý včetně závěrečných zkoušek.

Další informace a přihlášku najdete zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace