Publikace Fondu pro NNO je na světě

31. 1. 2017

Většina z 231 projektů, které byly podpořeny z Fondu pro nestátní neziskové organizace, je již uzavřena. Jaké důvody vedly neziskovky k jejich realizaci, jakých cílů chtěly dosáhnout, s jakými výzvami se potýkaly a co cenného si z realizace odnesly, to vše se dozvíte v nové publikaci s jasným názvem „Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014“.

FNNO je součástí Finančního mechanismu EHP a Norské fondy 2009–2014, prostřednictvím kterého se donorské země – Norsko, Lichtenštejnsko a Island – podílí na snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru aneb jak výstižně dodává ředitelka NROS, Hana Šilhánová: „Fond pro nestátní neziskové organizace se stal jedním z významných nástrojů pro financování aktivit neziskovek v českém prostředí. Nejen že přispěl k řešení aktuálních problémů ve společnosti, ale zároveň podporoval budování kapacity neziskových organizací a tím bezesporu přispěl k jejich profesionalizaci a posilování jejich vlivu.“

Spektrum podpory Fondu bylo poměrně široké a mířilo do čtyř prioritních oblastí, a to Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny, kam putovalo více než 256 milionů Kč.

České neziskovky vnesly prostřednictvím podpořených projektů do společenského prostoru mnoho zajímavých aktivit, poskytly neocenitelné služby, uspořádali nespočet inspirativních setkání a publikovali velmi erudované materiály. „Kvalitu a mezinárodní přesah podpořených projektů umocňovaly doplňkové granty a mikrogranty z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, které umožnily zapojení partnerů ze států EHP a Norska a pomohly českým neziskovkám, které využily cestovních grantů, získat inspiraci a jiný pohled,“ dodává Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Publikace nabízí nejen souhrnné statistiky rozdělených prostředků. Společně s jednotlivými podpořenými organizacemi jsme pro vás připravili medailonky realizovaných projektů, často doprovázené pohledem jak projektových realizátorů, tak osobními příběhy podpořených klientů.

Všem neziskovkám patří za skvělou práci velké DÍKY!

Přejeme vám příjemné a inspirativní čtení!

 Publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009–2014 ke stažení

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace