Ne vždy platí, že bychom se k ostatním měli chovat tak, jak bychom chtěli, aby se chovali k nám. Slyšeli jste někdy o osobnostní typologii? Osobnostní typologie nás učí, že každý jsme jiný a proto je důležité začít u sebe a u sebepoznání. Čím lépe poznáme sami sebe, tím lépe pochopíme ostatní. Pojďme si představit metodu osobnostní typologie MBTI® a ukázat si, co vám může přinést její pochopení. 

Historie typologie

Jedná se o metodu sebepoznání vycházející z významné badatelské činnosti švýcarského psychiatra a psychologa Carla Gustava Junga (1875 – 1961). Na jeho dílo o odlišnostech ve fungování psychiky, publikované v r. 1921 (Psychologische Typen), navázala Katharine Cook Briggsová (1875 – 1968) a její dcera Isabel Briggs Myersová (1897 – 1980). Tyto dvě ženy vytvořily osobnostní dotazník (tzv. osobnostní inventář), který umožňuje  porozumět Jungově teorii psychologických typů a lépe ji využít v každodenním životě. Podle jejich jmen se pro tuto metodu  používá označení zkratkou MBTI® (Myers Briggs Type Indicator). 

Jak je dnes využívána

V současné době – po více než 70 letech používání a výzkumu tohoto dotazníku – se jedná o celosvětově nejrozšířenější nástroj pro zjištění osobnostního typu a pochopení rozdílů mezi lidmi. Byl přeložen do více než 30 jazyků a celosvětově jej ročně využívá více než 2 miliony lidí.

Vzhledem k tomu, že osobnostní typologie na základě MBTI® vysvětluje základní vzorce fungování lidské osobnosti, lze ji použít pro mnoho různých účelů. Například v těchto oblastech: koučování, osobnostní rozvoj, rozvoj organizací, plánování a rozvoj kariéry, budování týmů (teambuilding), zlepšení komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozvoj a školení manažerů a koučů, zefektivnění obchodní činnosti, rozpoznání a zvládání stresu, poradenství v oblasti mezilidských vztahů, pedagogické poradenství apod.

Jak typologie funguje

Teorie typologie osobnosti vychází z pojmu psychologický typ. Na základě svých pozorování C.G.Jung totiž vyvodil, že rozdíly v chování lidí pramení z vrozených tendencí používat psychiku specifickým způsobem. Jung ukázal, že v lidské psychice probíhají dva základní psychické procesy:

 • přijímání informací, vnímání nebo
 • zpracování těchto informací a vyvozování závěrů, rozhodování (usuzování).

Jung také vypozoroval, že lidé zaměřují a získávají svou energii buď více z vnějšího světa lidí, zážitků a aktivit nebo spíše z vnitřního světa myšlenek, vzpomínek a pocitů. Tyto dvě protikladné orientace nazval extraverzí (aktivita ve vnějším světě) a introverzí (prožívání ve vnitřním světě).

Podle typové teorie každý z nás přirozeně, vrozeně, preferuje určité psychické funkce. Když používáme preferované metody, obvykle se nám daří nejlépe a cítíme se přirozeně, jsme nabiti energií a plni sebedůvěry. V životě jsme samozřejmě nuceni používat také opačné, nepreferované funkce. Jejich užívání nás stojí více sil a musíme je vědomě rozvíjet.

Preference podle MBTI® určují rozdíly mezi lidmi, které vycházejí z následujících oblastí:

 • Kam lidé zaměřují svou pozornost a odkud čerpají energii (Extraverze nebo Introverze).
 • Způsob, jakým získávají informace (Smysly nebo Intuice).
 • Způsob, jakým se rozhodují (Myšlení nebo Cítění).
 • Jak se přizpůsobují okolnímu světu a jakou mají tendenci organizovat život (Rozhodování nebo Vnímání). 

Osobnostní preference podle MBTI®:

E ————– Energie ————— I

S ————– Vnímání ————–N

T ————- Rozhodování ———F

J ————- Přístup k životu ——-P

Zjištěním našich preferencí získáme čtyřpísmenný kód vyjadřující náš osobností typ, např. ESFP, INTJ atd. G. Jung dospěl k poznání, že osobnostní typ je vrozený a nemění se v průběhu života. Samozřejmě na vývoj každého jedince má vliv mnoho faktorů, k těm hlavním patří rodina, kultura, škola. Během života rozvíjíme své schopnosti, ale neměníme svůj geneticky daný osobnostní typ.

Co vám může přinést pochopení typologie osobnosti?

 • Rozpoznáte své vlastní silné stránky a oblasti pro váš další rozvoj. 
 • Získáte sebedůvěru a inspiraci, jak zdůraznit své klady a pracovat na překonávání svých slabších míst.
 • Lépe pochopíte lidi kolem sebe a uvědomíte si, že tím nejcennějším je dobré využití vzájemných odlišností mezi lidmi.
 • Poznáte, že když je druhý člověk odlišný, neznamená to, že jeden z nás je lepší nebo horší.

Hlavním poselstvím metody typologie osobnosti založené na MBTI je konstruktivní využití rozdílů mezi lidmi.

Zkušenost z praxe

Nadace rozvoje občanské společnosti měla možnost touto typologií osobnosti projít a vyzkoušet si různá cvičení. Každý zaměstnanec se dozvěděl svůj čtyřpísmenný kód vyjadřující osobností typ. Lektor Norbert Riethof takto shrnuje setkání s našimi zaměstnanci: Setkání s týmem NROS nad osobnostní typologií bylo jedním z prvních workshopů, které jsem po období covidu vedl prezenční formou. I to možná přispělo ke skvělé a tvůrčí atmosféře, ve které se všichni účastníci snažili zařadit do některého z 16 osobnostních typů podle MBTI. Různorodost týmu byla velká, nicméně převažovaly extraverti, což znamenalo, že diskuse byly velmi živé a čas ubíhal rychle. Jsem rád, že se nám podařilo převést teoretické poznatky do praxe – zejména do uvědomění, že lidé si zpravidla nechtějí dělat naschvály, jen mají jednoduše jiné potřeby a jiná očekávání. Výstupem pro tým bylo, že když si budou vzájemně více naslouchat a snažit se pochopit jeden druhého, mohou být skvělou partou lidí nadšených pro dobrou věc.“

Ředitelka Nadace Taťána Plecháčková o setkání říká: „Vedoucí pracovníci si často neuvědomují, že určité reakce nebo chování souvisí s vrozenými preferencemi. Pokud chtějí se svým týmem dlouhodobě a harmonicky fungovat a dosahovat lepších výsledků, je potřeba svůj tým velmi dobře znát. My v NROS jsme na kurzu MBTI například odhalili, že část týmu – introvertní kreativci a vizionáři jsou často válcování logickými fakty našich extravertů, což způsobuje napětí a může vyústit ve frustraci. Zároveň čas potřebný na zpracování úkolů je u každého jiný a liší se i forma zadání. Práce s týmem je tedy určitá alchymie a hledání nikoliv kompromisů, ale cest a alternativ, které vyhovují právě danému osobnostnímu typu. Kurz MBTI mě osobně pomohl získat větší vnímavost k opačným preferencím, než sama používám. Zároveň díky diagnostice v týmu vím, že lze potenciál některých členů týmu využít lépe, nebo naopak, že se pro určité úkoly někdo prostě hodí více a někdo zase méně. V neposlední řadě je to užitečný nástroj sebepoznání, který využijete ve vztazích osobních, pracovních, ve výchově, ve sportu i organizaci života.“

A jaké měli z tohoto setkání a této metody zážitky zaměstnanci NROS? Ivana Mašejová, koordinátorka programu Pomozte dětem říká: „Dvoudenní školení bylo obrovským přínosem pro můj pracovní i osobní život. Určení osobnostního profilu mi pomohlo lépe nastavit své pracovní procesy. Lektor Norbert R. byl skvělým průvodcem celého workshopu. Svým profesionálním a velmi lidským přístupem mi téma osobnostních profilů skvěle přiblížil.“

Další se k proběhlému osobnostnímu setkání vyjádřila vedoucí programů Alena Šváchová:

„O metodě MBTI jsem nevěděla vůbec nic. Když paní ředitelka pro náš tým objednala dvoudenní seminář na testování osobnostního typu dle této metody, říkala jsme si, co to asi bude. Oba dny ale utekly jako voda a doslova jsem byla vtažena do všeho dění na semináři. Dozvěděla jsem se spoustu nového nejen o sobě, ale i o dalších členech týmu. Pomohlo mi to ujasnit si naši rozdílnost, jak se v týmu doplňujeme, i to, proč kolegové někdy reagují tak, že tomu nerozumím. Odnesla jsem si vůli přistupovat k ostatním individuálně,  využít více jejich potenciál a méně mluvit. Určitě bych metodu doporučila ostatním, otevře vám oči!“

Typologie pomohla i projektové koordinátorce Lence Klopcové „Takovýto kurz jsem ještě nezažila, předčil absolutně mé očekávání. Norbert vás zábavnou formou dokáže vtáhnout do sebe samých. A co s tím pak uděláte je na vás!“ 

Chtěli by jste se dozvědět o typologii MBTI® více? Přihlaste se na náš kurz, kde si můžete určit svojí preferenci.

Autoři článku:

Norbert Riethof, Jan Placák

 

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Google analytics
Nastavení cookies