Změny v dani z příjmů pro právnické a fyzické osoby

22. 2. 2021

Změny v limitu pro dlouhodobý hmotný majetek

Došlo ke změnám ve výši limitů pro posuzování majetku jako dlouhodobého. U dlouhodobého hmotného majetku je nově hranice 80.000 Kč. U majetku, který byl pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2020 se může poplatník rozhodnout, zda využije původní limit či nový.

Upozorňujeme, že jde o limity pro účely daně z příjmů, je nutné neopomenout, že pro účely účetnictví je nutné stanovit limity interním předpisem a současně je třeba dodržovat stálost účetních metod.

Byla zrušena samostatná úprava odpisování nehmotného majetku.

Pro účely stanovení základu daně budou akceptovány účetní odpisy. Změnu lze využít pro nehmotný majetek pořízený již od 1.1.2020.

Odpisy nehmotného majetku
Opětovně zavedena možnost mimořádných odpisů pro majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině v období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Majetek v první odpisové skupině lze rovnoměrně odepsat během 12 měsíců, majetek ve druhé odpisové skupině lze rovnoměrně odepsat během 24 měsíců.

Mimořádné odpisy
Je zavedena možnost uplatnění daňové ztráty za rok 2020 zpětně ve zdaňovacích období za roky 2018 a 2019.

 

Informace čerpána na základě článku od 22Hlav ZDE.

Chcete se dozvědět více o problematice Daň z příjmu pro neziskové organizace? Přihlaste se na náš kurz s Tomášem Doleželem z 22Hlav.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace