Profesionalizace neziskovek


Cílem projektu je pomoci menším a středním neziskovým organizacím, které se často setkávají s problémy uvnitř organizace v oblastech strategického řízení, získávání financí, nadměrně rychlé digitalizaci, atd. Zaměřujeme se na jejich podporu v konkrétních oblastech s cílem zlepšit jejich vnitřní fungování, aby byly dlouhodobě udržitelné.

Hlavní aktivity projektu:

1. Provedení procesní analýzy u 40 malých a středních NNO

Procesní analýza je nástrojem pro odkrytí silných a slabých stránek v řízení organizace. Po komplexním zpracování analýzy od nás organizace dostane konkrétní doporučení vztahující k jednotlivým oblastem řízení a zároveň jí dané výstupy pomůžeme implementovat do denního chodu. Věříme, že touto cestou zlepšíme její vnitřní fungování. Podrobné informace o procesu najdete zde.

Již více než 20 organizací se #sodvahou pustilo do procesní analýzy a již ji absolvovali. Přečtěte si jejich reakce.

2. Realizace vzdělávacích workshopů v regionech

Uspořádáme napříč všemi kraji (kromě Prahy) 13 workshopů pro malé neziskové organizace, kde proběhne blok přednášek s odborníky k dané problematice. Těšit se můžete na témata týkající se fundraisingu, projektového i finančního řízení, PR a marketingových aktivit.

Workshopy se úspěšně rozbíhají. Přečtěte si o prvních dvou.

 • Olomoucký kraj 2.2.2021 – již proběhlo
 • Moravskoslezský kraj 9.3.2021 – již proběhlo
 • Zlínský kraj 14. 4. 2021  – již proběhlo
 • Jihomoravský kraj 12. 5. 2021 – již proběhlo
 • Liberecký kraj 9. 6. 2021 – již proběhlo
 • Plzeňský kraj 14. 9. 2021 – již proběhlo
 • Středočeský kraj 29. 9 2021 – již proběhlo
 • Pardubický kraj 12. 10. 2021 – již proběhlo
 • Královéhradecký kraj 2. 11. 2021 – již proběhlo
 • Karlovarský kraj 18. 11 . 2021 – již proběhlo
 • Ústecký kraj 1. 12. 2021 – Přihlášení, Více informací
 • Kraj Vysočina 18. 1. 2022 – Přihlášení, Více informací 
 • Jihočeský kraj 1. 2. 2022 – Přihlášení

Podívejte se na video z prvních pěti workshopů, které proběhly online.

Podívejte se na video z workshopu pro Plzeňský kraj

Podívejte se na video ze Středočeského kraje

3. Vytvoření online metodiky

Bude vytvořen on-line dokument obsahující základ k legislativním, finančním a procesním oblastem řízení, který bude veřejně dostupný.  Zpřístupníme tak informace, které jsou mnohdy obtížně dohledatelné a nejasné. Dokument bude využitelný jak pro pracovníky v NNO, tak pro širokou veřejnost.

4. Informační kampaň pro širokou veřejnost

Cílem kampaně je osvěta, co vše se pod označením „nezisková organizace“ skrývá. Podívejte se na podobu kampaně zde: takovijsme.cz. Zároveň v regionech přiblížíme činnost daných organizací, jaké konkrétní služby v regionu nabízí a v čem je prospěšná.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Neziskové organizace, které mají zájem se zapojit do některé z aktivit programu, se mohou obrátit na koordinátorku projektu Lucii Grmelovou prostřednictvím níže uvedených kontaktů nebo využitím tohoto formuláře.

Kontakt:

Lucie Grmelová

lucie.grmelova@nros.cz

Tel.: 725 307 577

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace