Profesionalizace neziskovek


Cílem projektu je pomoci menším a středním neziskovým organizacím, které se často setkávají s problémy uvnitř organizace v oblastech strategického řízení, získávání financí, nadměrně rychlé digitalizaci, atd. Zaměřujeme se na jejich podporu v konkrétních oblastech s cílem zlepšit jejich vnitřní fungování, aby byly dlouhodobě udržitelné.

 

Hlavní aktivity projektu:

1. Provedení procesní analýzy u 40 malých a středních NNO

Procesní analýza je nástrojem pro odkrytí silných a slabých stránek v řízení organizace. Po komplexním zpracování analýzy od nás organizace dostane konkrétní doporučení vztahující k jednotlivým oblastem řízení a zároveň jí dané výstupy pomůžeme implementovat do denního chodu. Věříme, že touto cestou zlepšíme její vnitřní fungování.  Podrobné informace o procesu najdete zde.

2. Realizace vzdělávacích workshopů v regionech

Uspořádáme napříč všemi kraji (kromě Prahy) 13 workshopů pro malé neziskové organizace, kde proběhne blok přednášek s odborníky k dané problematice. Těšit se můžete na témata týkající se fundraisingu, projektového i finančního řízení, PR a marketingových aktivit.

3. Vytvoření online metodiky

Bude vytvořen on-line dokument obsahující základ k legislativním, finančním a procesním oblastem řízení, který bude veřejně dostupný.  Zpřístupníme tak informace, které jsou mnohdy obtížně dohledatelné a nejasné. Dokument bude využitelný jak pro pracovníky v NNO, tak pro širokou veřejnost.

4. Informační kampaň pro širokou veřejnost

Cílem kampaně je osvěta, co vše se pod označením „nezisková organizace“ skrývá. Zároveň v regionech přiblížíme činnost daných organizací, jaké konkrétní služby v regionu nabízí a v čem je prospěšná.

Veškeré aktivity projektu jsou financovány z prostředků Active Citizens Fund. Neziskové organizace, které mají zájem se zapojit do některé z aktivit programu, se mohou obrátit na koordinátorku projektu Ivetu Jesenskou. 

Kontakt:

iveta.jesenska@nros.cz

Tel.: 777 300 158

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace