Podpořte nás


„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina ohleduplných a odhodlaných občanů může změnit svět. Je to totiž jediné, co kdy fungovalo.“ (Margaret Mead, americká antropoložka)

Různé formy individuálních či firemních darů jsou v dnešní době klíčové pro fungování každé neziskové organizace. Na první pohled se může zdát, že přínos jednotlivce nemusí mít na celkový chod organizace větší dopad, opak je ale pravda. Počet individuálních dárců a podporovatelů neziskových organizací se v českém prostředí každoročně zvyšuje, filantropie se postupně stává společenskou hodnotou a pevnou součástí občanské výchovy. Bez pomoci jednotlivců by v podstatě nebyl myslitelný žádný charitativní projekt.

Poskytnutí individuálního daru může mít různé podoby. I když je finanční pomoc pro každou neziskovou organizaci krajně důležitá, nemusí se primárně jednat o zaslání finančního příspěvku. Pomáhat můžete originálně a zcela dle svých představ. Jak se tedy můžete zapojit?

Podpořte nás nefinančním darem

Jako nadace zabývající se rozvojem neziskového sektoru a občanské společnosti vyvíjíme širokou škálu aktivit, při jejichž realizaci uvítáme každou pomocnou ruku. Pomoci nám můžete například darováním svého času či odbornosti.

Co konkrétně pro nás můžete udělat?

Staňte se našimi dobrovolníky či stážisty

Darujte svoji odbornost či své služby

Staňte se našimi firemními partnery

Podpořte nás finančním darem

Finanční prostředky nutné k realizaci našich aktivit získáváme z veřejných zdrojů, z výnosu z nadačního jmění a pomocí darů od firemních a individuálních dárců. Vaše finanční podpora přímo umožňuje naši činnost a je pro nás velice významná.

Jak nás můžete podpořit finančně?

Přispějte do naší sbírky Pomozte dětem

Přispějte do Fondu Čerych na opravdu jedinečné architektonické památky – Vily Čerych v České Skalici

Podpořte chod naší organizace zasláním jednorázového daru či založením trvalého příkaz na číslo účtu 7273562/0800.

Odečtěte si svůj dar z daní

Jednou z forem podpory neziskových organizací je finanční dar převedený na účet organizace. Dle zákona o daních z příjmů si jak fyzické, tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně.

Pokud se rozhodnete věnovat nám finanční dar, můžete hodnotu daru prokázat v potvrzení, které Vám rádi vystavíme. Stačí vyplnit potvrzení o daru (ke stažení) a zaslat ho naší finanční manažerce Marii Uhlířové.

Podmínky odečtu daru od základu daně pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky odečtu daru od základu daně pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.
  • Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů.

Nadace rozvoje občanské společnosti je osvobozená od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Děkujeme za Vaši podporu!

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace