GRANTOVÁ VÝZVA PEPCO

MOMENTÁLNĚ JE VÝZVA UZAVŘENA – INFORMACE O PODPOŘENÝCH NALEZNETE DOLE V TABULCE

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s PEPCO Czech Republic s.r.o. vyhlašuje výzvu k podávání projektových žádostí v rámci grantové výzvy PEPCO.

Grantový program PEPCO se zaměřuje na výchovu a vzdělávání předškoláků a žáků školního věku. Oblasti podpory se specializují na doučování, kurzy pro děti, mimoškolní vzdělávací aktivity (hudba, kultura, výchova ke vztahu k přírodě, apod.), předškolní vzdělávání, podpora nezahrnuje nákup pomůcek. Oblasti podpory mohou být jak skupinové tak individuální.

Cílem programu je podpora neformálního vzdělávání dětí z mateřských a základních škol v České republice.

V rámci výzvy předkládají žadatelé do výběrového řízení k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, s jasně definovanými cíli, který se zaměřují na výchovu a vzdělávání předškoláků a žáků školního věku.

Otevření výzvy: 1. října 2019
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 8. listopadu 2019
Maximální výše grantu: 50 000 Kč
Délka realizace projektu: 6 měsíců
Místo realizace projektu: Česká republika
Zahájení realizace projektu: 1. ledna 2020
Podepsání smlouvy s úspěšnými žadateli: prosinec 2019

Veškeré podrobnosti k výzvě a podmínky pro podání žádosti najdete v Grantových pravidlech výzvy.

Žádost se podává na předepsaném formuláři Přihláška ve dvou vyhotoveních odesláním na email grantypepco@nros.cz

  • elektronicky vyplněnou ve Wordu
  • naskenovanou s podpisem statutárního zástupce.

Dokumenty ke stažení:

  Grantová výzva Pepco

  Grantová pravidla Pepco

  Formulář Přihláška Pepco

  Podpořené projekty grantové výzvy Pepco

   Závěrečná zpráva s vyúčtováním Pepco

Neváhejte se na nás obrátit.

 

telefon: 227 217 231
e-mail: grantypepco@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace