Vyhlašujeme rekvalifikační vzdělávací kurz „MANAŽER”

10. 7. 2020

Chcete získat znalosti v oblasti řízení organizace? Přihlaste se na náš akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program „Manažer“ Podívejte se, co vše se naučíte.

✓ nastavit systém řízení v organizaci tak, aby prosperovala,
✓ pracovat se zdroji v organizaci a využívat je pro naplňování jejího poslání,
✓ pracovat se základními nástroji řízení lidských zdrojů u jednotlivého pracovníka i týmu,
✓ orientovat se v základních oborech práva soukromého a veřejného s ohledem na potřeby manažerské praxe,
✓ porozumět principům, na nichž stojí zdravé finanční řízení organizace,
✓ porozumět právní úpravě organizace s ohledem na její účetní a daňové povinnosti,
✓ porozumět základním termínům a nástrojům firemního a individuálního dárcovství,
✓ porozumět základním pojmům z oblasti projektového managementu,
✓ zpracovat základní kapitoly projektu – popis aktivit, harmonogram, personální obsazení, rozpočet projektu,
✓ využívat efektivně prezentační software a vytvářet působivé prezentace pro potřeby PR,
✓ porozumět základním termínům a nástrojům marketingu, připravit strategii v této oblasti, rozlišit specifika jednotlivých komunikačních nástrojů, sestavit vhodný komunikační mix.

Kurz bude probíhat v období od 7. září do 7. prosince

Jednotlivé semináře budou probíhat v rámci těchto vzdělávacích modulů:

  • Strategický rozvoj organizace – Jak řídit a vést organizaci k úspěchu, Strategické a operativní plánování, Práce s lidskými zdroji
  • Právní minimum – Otázky k vybraným zákonům, Praktické právo
  • Finanční řízení organizace – Legislativní, účetní a daňové aspekty, Zdravé finanční řízení
  • Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů – Projektové řízení a příprava projektů, Finanční zdroje z veřejných rozpočtů, Firemní dárcovství, Individuální dárcovství
  • PR, marketing a fundraising organizace – PR organizace, Marketing a fundraising, Praktická komunikace s dárci.

Více informací a možnost se přihlásit naleznete zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace