REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ „MANAŽER“

Akreditovaný kurz od MŠMT

Termín: 7. 9. 2020

KURZ ZRUŠEN

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je určen zejména vedoucím pracovníkům NNO. Podmínkou pro jeho absolvování je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Celkem se zúčastníte 15 seminářů se zajímavými lektory. Cena jednoho semináře je 1200 Kč. Cena celého vzdělávacího programu je 18 000 Kč. Celý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Jednotlivé semináře budou probíhat v rámci těchto vzdělávacích modulů:

  • Strategický rozvoj organizace – Jak řídit a vést organizaci k úspěchu, Strategické a operativní plánování, Práce s lidskými zdroji
  • Právní minimum – Otázky k vybraným zákonům, Praktické právo
  • Finanční řízení organizace – Legislativní, účetní a daňové aspekty, Zdravé finanční řízení
  • Vícezdrojové financování organizace a příprava projektů – Projektové řízení a příprava projektů, Finanční zdroje z veřejných rozpočtů, Firemní dárcovství, Individuální dárcovství
  • PR, marketing a fundraising organizace – PR organizace, Marketing a fundraising, Praktická komunikace s dárci.

  Podrobné učební osnovy ke stažení

Celková časová dotace cyklu je 120 hodin.

Účastníci se naučí:
✓ nastavit systém řízení v organizaci tak, aby prosperovala,
✓ pracovat se zdroji v organizaci a využívat je pro naplňování jejího poslání,
✓ pracovat se základními nástroji řízení lidských zdrojů u jednotlivého pracovníka i týmu,
✓ orientovat se v základních oborech práva soukromého a veřejného s ohledem na potřeby manažerské praxe,
✓ porozumět principům, na nichž stojí zdravé finanční řízení organizace,
✓ porozumět právní úpravě organizace s ohledem na její účetní a daňové povinnosti,
✓ porozumět základním termínům a nástrojům firemního a individuálního dárcovství,
✓ porozumět základním pojmům z oblasti projektového managementu,
✓ zpracovat základní kapitoly projektu – popis aktivit, harmonogram, personální obsazení, rozpočet projektu,
✓ využívat efektivně prezentační software a vytvářet působivé prezentace pro potřeby PR,
✓ porozumět základním termínům a nástrojům marketingu, připravit strategii v této oblasti, rozlišit specifika jednotlivých komunikačních nástrojů, sestavit vhodný komunikační mix.

Kurz bude probíhat v období od 7. září do 7. prosince (přesný rozpis dnů naleznete výše v podrobných učebních osnovách).

Časový harmonogram seminářů: 9.00–16.30 hod. (prezence od 8.30 hod.).

Kapacita kurzu: 20 osob. Přihlášení do 30. května 2020.

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup.

Cena vzdělávacího programu je 18 000,– Kč.

Kurz je zakončen písemným testem, který bude obsahovat 15 vybraných otázek k absolvovaným tématům a ústní prezentací před komisí s využitím získaných dovedností k rozvoji konkrétní neziskové organizace. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Před začátkem kurzů obdržíte jednotlivé podklady pro kurzy a vždy po kurzech případné doplňující prezentace.

Níže uvedený formulář je pro jednu osobu, nepřihlašujte tedy najednou více osob – každý účastník ať vyplní formulář za sebe.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s platebními informacemi a variabilním symbolem. Po uhrazení Vám bude vystavena a zaslána faktura. Prosíme o dodržení postupu, celý systém je automatizovaný.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za Vámi zrušenou účast na semináři vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena e-mailem na adresu jan.placak@nros.cz nejpozději 30 pracovních dnů před konáním semináře.

V případě, že nebude naplněna kapacita kurzu, budete o zrušení kurzu informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Jana Placáka na jan.placak@nros.cz, tel. č. 227 217 215.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace