Poslání a hodnoty


Základním posláním Nadace rozvoje občanské společnosti je podpora organizací občanské společnosti.

NROS naplňuje své poslání financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i nadnárodním měřítku.

Jaká je naše vize

Naší vizí je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.

Jaké jsou naše hodnoty

  • Důvěryhodnost
  • Společenská odpovědnost
  • Tradice i rozvoj
  • Profesionalita
  • Hospodárnost
  • Spolupráce
  • Úcta

Jaké jsou naše cílové skupiny

  • Nestátní neziskové organizace
  • Děti a mladí lidé
  • Potřebné skupiny z hlediska lidských práv a sociálního znevýhodnění

 

  Statut Nadace rozvoje občanské společnosti z listopadu 2015

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace