Založení firemního fondu


V rámci našeho portfolia nabízíme firmám, jednotlivcům či skupinám možnost založení firemního fondu.

Co je firemní fond?

 • Umožňuje firmě uskutečnit vlastní filantropické vize.
 • Hodí se pro firmy, které chtějí rozvíjet, zlepšovat nebo jinak prospěšně působit na společnost.
 • Hodí se pro firmy, které se společenskou odpovědností již mají zkušenosti, ale chybí jim personální kapacity.
 • Hodí se pro firmy, které nemají v této oblasti dostatek zkušeností či profesních znalostí.

Co Vám externí správa firemního fondu přinese?

 • Zajištění větší míry profesionalizace a transparentnosti.
 • Docílení vyšší míry efektivity v rámci zavedených procesů.
 • Uvolnění personální kapacity.
 • Snížení administrativní zátěže.
 • Vedení fondu odborníky dobře znalých prostředí a aktuálních potřeb občanské společnosti.

Proč si pro externí správu vybrat zrovna NROS?

 • Jsme zkušenou organizací s profesionálním přístupem.
 • Nabízíme odbornou znalost prostředí a s tím spojená praktická doporučení.
 • Pomůžeme Vám firemní fond nastavit tak, aby byl schopen reagovat na aktuální trendy.
 • Řekneme Vám kde, a jak Vaše peníze pomáhají.
 • Pružně reagujeme nejen na potřeby občanské společnosti, ale také Vaše.

Pomůžeme vám především:

 • Se stanovením vize při otevření fondu a konkretizací oblasti podpory

Můžete podpořit např. konkrétní sociální problematiku anebo její dílčí část, určitý okruh příjemců, konkrétního příjemce, konkrétní region atd.

 • S určením míry vlastního zapojení

Váš fond může nést vaše jméno či jméno vaší společnosti a být v kompletní či částečné správě NROS anebo ve vaší správě s odbornou garancí NROS.

 • S určením okruhu dárců

Může se jednat o uzavřený individuální fond (pro jednoho dárce), skupinové fondy (pro vymezenou skupinu dárců, např. zaměstnance společnosti) či otevřené fondy (do nichž může přispívat kdokoliv, koho nadchne poslání fondu).

 • S určením doby existence a způsobu využití fondu

Doba existence a způsob využití fondu se odvíjí od stanovené filantropické vize, způsobu čerpání prostředků, doby realizace vize, investičních záměrů, atd. Může se jednat o fond jednorázový, dlouhodobý, trvalý fondu či kombinovatelný.

 

Společně založíme fond dle vašich přání a možností.

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace