Služby v oblasti CSR


Corporate social responsibility (CSR), resp. společenská odpovědnost firem, se nejčastěji definuje jako proces dobrovolného zapojení sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se zainteresovanými osobami, jako jsou klienti, dodavatelé, investoři, vlastní zaměstnanci, příslušníci místní komunity atd. Někdy je nazývána také firemní občanství. 

CSR představuje souhrn zásad, jimiž se řídí společnosti dodržující etiku byznysu v tom nejširším slova smyslu.

Co vám nabízíme?

  • Konzultace a dohled nad včleňováním zásad CSR do systému řízení (tvorba CSR strategie).
  • Nabídku CSR aktivit z portfolia Nadace či rozvoj strategie firemní filantropie a dobrovolnictví „na míru“ dle představ partnera.
  • Odborné konzultace v oblasti filantropie, dárcovství, dobrovolnictví a neziskového sektoru.

Jaké výhody přinese CSR vaší společnosti?

  • Konkurenční výhody oproti podnikům bez vlastní koncepce CSR.
  • Zlepšení reputace a důvěryhodnosti podniku v očích veřejnosti, investorů a důležitých stakeholderů.
  • Posílení pozitivních vazeb a motivace v řadách vlastních zaměstnanců.
  • Zlepšení vztahů s místní komunitou.
  • Snazší získávání obchodních partnerů.
  • Vnitřní a vnější obohacení podniku smysluplnými aktivitami

 

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace