Alena Šváchová nám k 25. výročí NROS shrnula nejdůležitější okamžiky ze svého pracovního života v Nadaci a v programu Včasná pomoc dětem, kde je manažerkou.

 

Jak jste se k NROS dostala a jaká byla vaše cesta v NROS?

„Začínala jsem v NROS v roce 2002 jako dobrovolník v projektu Pomozte dětem. Komunikovala jsem mimořádné granty, které byly určené neziskovkám na likvidaci následků po ničivých povodních. Postupně jsem v Pomozte dětem pracovala jako asistentka manažerky projektu, koordinátorka sbírkových a benefičních akcí, až jsem nakonec v roce 2011 převzala jeho vedení jako manažerku projektu. Po náročných vyjednáváních s Českou televizí o budoucí podobě Pomozte dětem jsem v projektu skončila a od podzimu 2014 jsem manažerkou programu Včasná pomoc dětem.“

 

Čím se zabývá Včasná pomoc dětem, co všechno program poskytuje?

„Včasná pomoc dětem je grantový program financovaný z prostředků The VELUX Foundations zaměřený na podporu dvou prioritních oblastí a to rané péče a krizové pomoci pro děti. Program byl prvně realizován v letech 2015–2016. Nyní probíhá druhé programové období (2017–2019). Další programová výzva pro období červenec 2019 – červenec 2021 bude vyhlášena na jaře 2019. V rámci programu Včasná pomoc dětem jsou finančně podporovány dvouleté projekty NNO, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v České republice v oblasti služeb rané péče a v oblasti krizové pomoci. NROS si v rámci programu Včasná pomoc dětem stanovila kromě regrantování finančních prostředků pro výše zmíněné organizace i další cíle, kterými jsou:

  • Participace na založení střešní organizace pro oblast Krizová pomoc.
  • Podpora střešní organizace pro oblast Služby rané péče.
  • Vytvoření půlročního vzdělávacího modulu pro pracovníky v obou prioritních oblastech.
  • Participace na dvou konferencích rané péče.
  • Překlady zahraniční literatury pro obě oblasti.
  • Zvýšení publicity tématu rané péče a krizové pomoci.“

 

Kolika dětem, rodičům jste za dobu svého působení pomohli, případně jak?

„Organizace, které dostávají v rámci programu grant na svojí činnost, celoročně pracují přímo s ohroženými dětmi eventuálně s celou rodinou. V rámci rané péče to znamená, že poradkyně rané péče dojíždějí přímo do rodiny, ve které se nachází dítě se zdravotním nebo mentálním postižením, případně s ohrožením vývoje. Poradkyně rané péče podporuje rodiče při pochopení a zvládání potřeb dítěte a pomáhá jim dosáhnout maximálního možného rozvoje dítěte v jeho přirozeném prostředí.

V rámci krizové pomoci poskytují organizace krizovou pomoc a poradenství dětem, které se ocitly v nějaké životní situaci. Může se jednat o celou škálu problémů od šikany až po týrání a zneužívání. Služba je poskytována ambulantní, pobytovou, terénní nebo telefonickou či jinou elektronickou formou. V rámci krizové pomoci také probíhá řada preventivních akcí na školách, mezioborová setkání, případové konference atd.

Za první programové období v letech 2015-2016 jsou výsledky programu:
520 000 EUR bylo určeno na podporu projektů NNO,
21 podpořených a zrealizovaných projektů,
8 525 dětí přímo využívající služby poskytované podporovanými organizacemi (z toho 7 744 v krizové pomoci a 781 v rané péči),
7 584 kontaktů (intervencí): 9 103 v krizové pomoci, 8 481 v rané péči,
229 setkání jako součást preventivních programů ve školách,
119 proškolených pracovníků,
20 nově vzniklých detašovaných pracovišť,
7 workshopů/setkání u kulatých stolů,
2 informační spoty, každý pro jednu prioritní oblast (pro krizovou pomoc píseň od Anny K a pro ranou péči ve stylu stand up comedy s Lukášem Pavláskem).
První výstupy z druhého programového období budeme mít až v příštím roce, kdy budou ukončené dvouleté projekty podpořených organizací.“

 

Na čem pracujete nyní?

„V tomto období se intenzivně věnujeme aktivitám vedoucím k založení střešní organizace pro oblast krizové pomoci. Střešní organizace pro tuto oblast v ČR chybí a NNO její založení velice vítají. Vidí v tom příležitost jak podporovat spolupráci a
rozvoj v oblasti krizové pomoci v ČR a zároveň tuto oblast kultivovat a ovlivňovat dění v ní. Dalším velkým úkolem, na kterém pracujeme, je výzkum v oblasti krizové pomoci. Tento výzkum pro NROS realizuje agentura STEM. Cílem výzkumu je zmapovat dostupnost služeb krizové pomoci v ČR. Na podzim nás také čeká konference, kde budeme kromě dalšího informovat veřejnost a výsledcích tohoto výzkumu.“

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
  • Google analytics
Nastavení cookies