FINANČNÍ GRAMOTNOST 2.0

Individuální konzultace pro klienty sociálního bankovnictví České spořitelny.

Na základě našich dlouholetých zkušeností se vzděláváním pracovníků NNO jsme ve spolupráci se sociálním bankovnictvím České spořitelny připravili program Finanční gramotnost 2.0, který čerpá ze zkušenosti programu z loňského roku. Klientům České spořitelny a sociálního bankovnictví nabízíme 5 hodin individuálních konzultací v otázkách finančního plánování, čerpání rozpočtu a fundraisingu. Program je vhodný převážně pro ředitele organizace, nebo finančního ředitele. 

Témata

Témata vychází z metodiky Zdravého organizačního řízení, kterou využíváme v rámci projektu Neziskovka roku a ze zkušeností předchozího roku programu „Finanční gramotnost“. 

Finanční plánování a čerpání rozpočtu: plán finančního řízení, sestavení rozpočtu, který umožňuje plnit cíle obsažené ve strategickém a operačním (ročním) plánu, finanční tým. Čerpání rozpočtu: sledování finančních toků, odchylky od čerpání rozpočtu, řízení změn.

Konzultant Ing. Petr Hořejš

Po registraci budou organizace a konzultant propojeni a naplánovány konzultace. Před samotnou konzultací obdrží organizace formulář, ve kterém popíše stav organizace k danému tématu, aby se mohl konzultant na danou organizaci připravit. Konzultace přednostně proběhnou online, případně po domluvě osobně. Konzultace musí být vyčerpány do konce roku 2021.

10 měsíců po skončení konzultací organizace vyplní ten samý formulář, abychom mohli měřit dopad konzultací. Každá organizace vyplní po konzultacích také zpětnou vazbu, co jim program přinesl a kam je posunul.

Díky přispění sociálního bankovnictví je cena pouze 1500 Kč za 5 hodin konzultací.

Uvedená cena je s DPH.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace