VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ

Vícezdrojové financování nestátních neziskových organizací včetně zdrojů z EU

Termín: 14. 1. 2020

Kurz přinese účastníkům seznámení se všemi druhy možných zdrojů pro NNO, jejich vlastnostmi a možnostmi. Nejprve se budeme věnovat veřejným rozpočtům, jejich struktuře a tvorbě a konceptu státní  dotační politiky. Seznámíme se s legislativním rámcem dotační politiky státu a získáme základní informace o dotačních programech jednotlivých ústředních orgánů státní správy na rok 2020. Poté se budeme věnovat soukromým zdrojům – tedy nadačnímu sektoru, firemnímu dárcovství, individuálnímu dárcovství a tvorbě vlastních zdrojů. Poslední část semináře budeme věnovat charakteristice finančních zdrojů z EU, včetně předběžné podoby nového programového období.

OBSAH KURZU:

 • Kdo jsou NNO z hlediska státní politiky a jaká je jejich role v komplexu institucí pracujících ve veřejném zájmu
 • Zdroje financování aktivit nestátních neziskových organizací (dále NNO) a vícezdrojové financování
 • Soustava veřejných rozpočtů a jejich legislativní rámec
 • Státní finanční prostředky a NNO
 • Územní veřejné rozpočty a NNO
 • Nepřímá podpora NNO prostřednictvím daňových osvobození a daňových úlev
 • Státní dotační politika na rok 2020
 • Soukromé zdroje, využitelné na činnosti a aktivity NNO (nadace, firmy, individuální drácovství , vlastní zdroje NNO)
 • Zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím státního rozpočtu a  NNO
 • Mezistátní zahraniční zdroje (mimo EU)
 • Komunitární programy EU

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN:  

na vedoucí pracovníky, finanční a programové manažery.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI SEMINÁŘE:

Akce v rámci Vzdělávacího programu Sdružení NROS a AVPO Servisní

Kurz proběhne 14. 1. 2020

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS (Na Václavce 1135/9, Praha 5) – středisko nemá bezbariérový přístup

Časová dotace kurzu: 9.00 – 16.30 hodin

Cena 2000 Kč/os

1700 Kč/os neziskové organizace

1360 Kč/os členové AVPO ČR

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Po skončení kurzu, pokud bude k dispozici,  Vám bude zaslána prezentace lektora. Také Vám zašleme zpětnou vazbu a prosíme o její vyplnění. Díky ní můžeme naše kurzy zlepšovat a přinášet Vám nejlepší vzdělávání.

Níže uvedený formulář je pro jednu osobu, nepřihlašujte tedy najednou více osob – každý účastník ať vyplní formulář za sebe.

Po odeslání formuláře obdržíte e-mail s platebními informacemi a variabilním symbolem. Po uhrazení Vám bude vystavena a zaslána faktura. Prosíme o dodržení postupu, celý systém je automatizovaný.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za Vámi zrušenou účast na semináři vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena e-mailem na adresu jan.placak@nros.cz nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře.

V případě, že nebude naplněna kapacita kurzu, budete o zrušení kurzu informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Jana Placáka na jan.placak@nros.cz, tel. č. 227 217 215.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace