Konference: Mezioborová spolupráce v krizové pomoci dětem

8. 8. 2018

NROS pořádá 26. 9. 2018 konferenci pro všechny, kteří se zabývají krizovou pomocí pro děti. Jejím tématem je mezioborová spolupráce v této oblasti. Příspěvky jednotlivých hostů Vám nabídnou úhel pohledu různých aktérů, kteří vstupují do péče o dítě v krizi od soudce, přes dětského psychiatra, zástupce policie, zástupce neziskové organizace a zástupce OSPOD.

Časový harmonogram konference:

9:30 – 10:15 registrace a občerstvení
10:15 – 11:00 příspěvek STEM: prezentace výsledků výzkumu „Zmapování služby krizové pomoci pro děti“
11:00 – 11:30 Informace o založení Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP)
11:30 – 12:00 Příspěvek Mgr. Jan Bubeník, ředitel NOMIA, z.ú., Hradec Králové
12:00 – 12:30 Příspěvek dětský psychiatr (bude upřesněno)
12:30 – 13:30 Pauza na oběd
13:30 – 14:00 Příspěvek Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality
14:00 – 14:30 Příspěvek JUDr. Soňa Soukupová, opatrovnická soudkyně a předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi
14:30 – 15:00 Příspěvek Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče, MHMP

Vstup a občerstvení je ZDARMA.
Přihlašování na konferenci je již uzavřeno z důvodu naplnění kapacity sálu.

Místo konání: Goethe Institut Prag,
Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

 

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ:

Mgr. Jitka Uhrová a PhDr. Petr Václavík, STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Příspěvek STEMu představí výsledky výzkumu zaměřeného na služby krizové pomoci pro děti. Výzkum tvořily 3 výzkumné akce: průzkum poskytovatelů krizové pomoci dětem; průzkum poskytovatelů služby azylový dům, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a ZDVOP; průzkum názorů veřejnosti na službu krizové pomoci dětem. Připravená prezentace zachytí nejen základní zjištění výzkumu, ale také vzájemné porovnání zkušeností poskytovatelů krizové pomoci z různých typů zařízení.

Mgr. Lucie Zelenková, Linka bezpečí; Bc. Zuzana Lešková, Centrum krizové intervence Spirála; Mgr. Lukáš Eisenvort, Diakonie Západ

V tomto příspěvku Vás zástupci zakládajících organizací seznámí s dosavadními kroky podniknutými k založení Asociace poskytovatelů krizové pomoci (APKP) zastřešující poskytovatele krizové pomoci pro děti. Dozvíte se, proč Asociace vzniká, proč se NNO rozhodli ve vzniku angažovat, jaké vidí výhody v její existenci apod.

Mgr. Miroslav Bubeník, ředitel NOMIA, z.ú., Hradec Králové

Obsahem příspěvku bude praxe dětského krizového centra a psychologické poradny organizace Nomia. Důraz bude kladen na problematiku rozvodů, často spojenou s projevy násilí, kterému jsou děti přímo nebo nepřímo vystaveny. Příspěvek také poskytne srovnání některých oblastí pomoci dětem poskytované v ČR a v Norsku.

MUDr. Veronika Zagatová, metodička projektu Ministerstva zdravotnictví ČR

Příspěvek představí projekt Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem Podpora zavedení nových služeb v oblasti péče o pedopsychiatrické pacienty. Projekt má v pilotních zařízeních ověřit komunitní péči multidisciplinárních týmů o děti a adolescenty s duševním onemocním. Tyto týmy mají několik funkcí; představují mezičlánek mezi primární péčí a lůžkovou péčí, zajišťují včasnou diagnostiku duševních poruch, poskytují pomoc dětem a jejich rodinám v rámci prevence rozvinutí psychiatrické problematiky a věnují se také tématu hospitalizace. V příspěvku se dozvíte více o všech cílech a metodách projektu.

Mgr. Markéta Kalousková, Policejní prezidium ČR

Obsahem příspěvku bude dítě v krizi z pohledu Policie ČR tj. každé dítě, na kterém bylo spácháno protiprávní jednání, ale také každé, které se protiprávního jednání dopustilo. Příspěvek se bude věnovat krizi dítěte jako množině všech okolností, pro které se stalo zvlášť zranitelnou obětí, nebo které přispěly k jeho protiprávnímu jednání. Příspěvek zdůrazní nutnost mezioborové spolupráce se státními i nestátními subjekty.

Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče, MHMP

Obsahem odborného příspěvku budou aktuální problémy v praxi OSPOD, aktuální vývoj a trendy. Autorka se bude věnovat i spolupráci OSPOD s dalšími subjekty, nejen v rámci systému sociálně právní ochrany dětí.

JUDr. Soňa Soukupová, opatrovnická soudkyně a předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi

Příspěvek se bude věnovat formě interdisciplinární spolupráce inspirované Cochemským modelem. Jejím cílem je řešení soudních sporů tak, aby nedocházelo k vydávání soudních rozhodnutí bez bližšího řešení konkrétní rodinné situace. Autorka představí interdisciplinární spolupráci jako nástroj k posílení pozitivních morálních hodnot a vzájemného respektu ve společnosti.

Součástí všech příspěvků bude prostor pro Vaše dotazy a následnou debatu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace