POSTAVENÍ, PROBLÉMY A POTENCIÁL ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

29. 12. 2017

Studie Postavení, problémy a potenciál občanské společnosti, kterou na základě kvalitativních výzkumů v rámci sektoru a rozhovorů s experty a opinionmakery v roce 2017 vypracovala NROS a Nadace Partnerství, identifikovala klíčové výzvy sektoru.

Cílem kvalitativního výzkumu bylo získat odborná stanoviska a postřehy k problematice občanské společnosti a NNO, jež bude možné v následujících krocích využít pro koncepci zpracování podpory českých nestátních neziskových organizací. Výběr respondentů pro hloubkové rozhovory byl veden snahou zmapovat oblast neziskového sektoru co nejvěrněji a dát prostor různým zkušenostem jednotlivých účastníků šetření.

Průřezovým tématem se jednoznačně staly pokles důvěry v demokratické instituce, včetně občanské společnosti a reakce na její zkreslený obraz v očích veřejnosti, nedostatečná výchova k občanství a kultivace společnost k filantropii. Volá se po vytváření efektivních sítí, které budou fungovat navenek i dovnitř sektoru a budou komunikační platformou svých členů, a hledání cesty k oboustranně akceptovatelné spolupráci s veřejnou správou, partnerství s firmami, nezávislými médii, akademickou sférou.

  Analýza ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace