Setkání k založení střešní organizace

20. 3. 2018

Dne 7. 3. 2018 proběhlo v NROS setkání k založení střešní organizace pro NNO pracující v oblasti krizové pomoci pro děti, kterou připravila Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Včasná pomoc dětem. Schůzky se zúčastnili zástupci NROS a dalších 11 nestátních neziskových organizací věnujících se oblasti krizové pomoci pro děti. Formou otevřené diskuze bylo řešeno množství témat od nejvhodnější formy organizace přes její poslání a činnosti, podmínky členství či očekávání zúčastněných, která od střechy mají. Během setkání se 6 organizací včetně NROS přihlásilo k roli zakládajících subjektů a jejich počet může ještě narůst.

Shrnutí několika bodů, ke kterým účastníci organizací dospěli v rámci předběžných diskuzí:

Střešní organizace by měla být respektovanou a odbornou organizací, která bude napomáhat všeobecnému rozvoji této oblasti a dále by se měla zaměřovat například na následující témata:

  • pomoc se zajištěním kofinancování sociálních služeb
  • sdílení kazuistik a metodik, metodická podpora
  • tvorba standardů pro krizovou pomoc
  • shromažďování a analýza dat z oblasti krizové pomoci
  • legislativní lobbing ohledně tvorby zákonů, dotací, spoluodpovědnosti státu v poskytování krizové pomoci dětem či meziresortní komunikace
  • sdílení informací a zkušeností mezi poskytovateli a pracovními skupinami, setkávání se na odborné úrovni, síťování
  • specializované vzdělávání pro práci s dětským klientem, supervize
  • rozšíření povědomí o poskytované službě, PR
  • přenos odborných a legislativních zkušeností ze zahraničí, zprostředkování propojení mezi pracovišti v ČR a v zahraničí, stáže, tvorba odborných publikací
  • prosazování jednotného programu pro vykazování služby, atd.

 

Těšíme se na další setkání, kde se bude podrobněji rozpracovávat role střešní organizace a jako ochutnávku jsme pro vás připravili rozhovory s dvěma zástupci organizací a paní ředitelkou NROS, kteří se setkání zúčastnili. Podívat se na něj můžete zde

Pokud pracujete v oblasti krizové pomoci pro děti a měli byste zájem se na přípravách také podílet, neváhejte nás kontaktovat na: alena.svachova@nros.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace