Delegování práce a řízení porad

Kurz pro vedoucí pracovníky, aby věděli jak nejlépe vést porady a delegovat úkoly.

Termín: 13. 4. 2021

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN

Kurz pro vedoucí pracovníky neziskových organizací Delegování a řízení porad je o vhodných nástrojích k rozvíjení motivace pracovníků – dobře delegovaný úkol vede ke zvýšení motivace a pocitu důvěry v pracovníky a zároveň k uvolnění kapacit manažera, leadera. Dobře připravená a vedená porada bude efektivním využitím času vedoucího pracovníka a jeho kolegů. Bude také účinnou podporou pro zapojení do diskuze a pro kreativní spolupráci.

OBSAH KURZU:

 • Co je delegování, hlavní cíl delegování.
 • Jaké činnosti jsou vhodné pro delegování.
 • Zásady, proces delegování.
 • Jak s delegováním začít? Praktické modelové situace.
 • Porada, co je cílem porady?
 • Typy porad.
 • Nejčastější nedostatky a chyby ve vedení porad.
 • Jak se na poradu připravit.
 • Účastníci porady a jejich role.
 • Zásady efektivní porady.
 • Zpestření porad – aktivity, nové metody a techniky.

CÍLE KURZU:

Cílem kurzu je vedoucím pracovníkům předat vhodné nástroje (metody a osvědčené techniky) při řízení porad. Účastníci si osvojí nové znalosti a dovednosti, které budou moci při svých poradách zavést do praxe. V rámci části zaměřené na delegování budou schopni lépe delegovat některé činnosti na své podřízené, kolegy, v praktické části si osvojí zásady delegujícího rozhovoru, dozví se, jak efektivně kontrolovat delegované úkoly. Celé vzdělávání bude prakticky pojaté, sdílena bude dobrá praxe.

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: 

Kurz je určen vedoucím pracovníkům NN0, příspěvkových organizací, ale i dalších institucí a organizací.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:

Akce v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR

Kurz proběhne 13. 4. 2021

Místo konání: online (den před kurzem obdržíte instrukce k přihlášení)

Kapacita kurzu je 12 účastníků

Časová dotace kurzu: od 9.00 do 15.00 hodin

Cena 2400 Kč/os

2200 Kč/os neziskové organizace

1760 Kč/os členové AVPO ČR

Obecné informace ke kurzům.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace