DELEGOVÁNÍ PRÁCE A ŘÍZENÍ PORAD

Kurz pro vedoucí pracovníky, aby věděli jak nejlépe vést porady a delegovat úkoly.

Termín: 22. 6. 2022

Kurz pro vedoucí pracovníky neziskových organizací Delegování a řízení porad je o vhodných nástrojích k rozvíjení motivace pracovníků – dobře delegovaný úkol vede ke zvýšení motivace a pocitu důvěry v pracovníky a zároveň k uvolnění kapacit manažera, leadera. Dobře připravená a vedená porada bude efektivním využitím času vedoucího pracovníka a jeho kolegů. Bude také účinnou podporou pro zapojení do diskuze a pro kreativní spolupráci.

OBSAH KURZU:

 • Co je delegování, hlavní cíl delegování.
 • Jaké činnosti jsou vhodné pro delegování.
 • Zásady, proces delegování.
 • Jak s delegováním začít? Praktické modelové situace.
 • Porada, co je cílem porady?
 • Typy porad.
 • Nejčastější nedostatky a chyby ve vedení porad.
 • Jak se na poradu připravit.
 • Účastníci porady a jejich role.
 • Zásady efektivní porady.
 • Zpestření porad – aktivity, nové metody a techniky.

CÍLE KURZU:

Cílem kurzu je vedoucím pracovníkům předat vhodné nástroje (metody a osvědčené techniky) při řízení porad. Účastníci si osvojí nové znalosti a dovednosti, které budou moci při svých poradách zavést do praxe. V rámci části zaměřené na delegování budou schopni lépe delegovat některé činnosti na své podřízené, kolegy, v praktické části si osvojí zásady delegujícího rozhovoru, dozví se, jak efektivně kontrolovat delegované úkoly. Celé vzdělávání bude prakticky pojaté, sdílena bude dobrá praxe.

NA KOHO JE KURZ ZAMĚŘEN: 

Kurz je určen vedoucím pracovníkům NN0, příspěvkových organizací, ale i dalších institucí a organizací.

CENA A INFORMACE K ORGANIZACI KURZU:

Akce v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR

Kurz proběhne: 22. 06. 2022

Místo konání: Kurz proběhne ve Vzdělávacím středisku Václavka. Na Václavce 1135/9, Praha 5. Středisko není bezbariérové.

Kapacita kurzu je 16 účastníků

Časová dotace kurzu: 9.00 – 15.00 hodin

Cena kurzu:

běžný účastník – 2300 Kč bez DPH

neziskové organizace – 2100 Kč bez DPH

členové AVPO ČR – 1680 Kč bez DPH

Obecné informace ke kurzům.

Přihlášení na kurz

Uděluji tímto Nadaci rozvoje občanské společnosti svůj výslovný souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. Více info ZDE.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace