Včasná pomoc dětem


Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků The VELUX Foundations. 

Cílem programu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice, ve dvou prioritních oblastech:

  • Krizová pomoc, krizová centra
  • Služby rané péče

Dvouletý grantový program byl prvně realizován v letech 2015–2016.

V závěru roku 2016 jsme na základě další grantové žádosti získali znovu podporu od The VELUX Foundations na další dvě programová období (2017–2019, 2019–2021).

Veškeré podrobnosti najdete na webu www.vcasnapomocdetem.cz.

Stáhněte si přehledné on-line publikace o programu: najdete v nich odborné příspěvky, informace o realizaci programu a příklady dobré praxe:

 Služby rané péče

 Krizová pomoc, krizová centra

Annual report 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace